Kirjandusring 9.01.23 kell 15

By | 27. dets. 2022

9. jaanuaril 2023, kell  15

Lõuna-Eesti Pimedate Ühingus

Ringtee 1,

III korruse saalis

 kirjandusring

Maila Jürgensoni juhendamisel

Külas on kirjanik

Kersti Kivirüüt

Omaosalus 2 eurot tasuda

Tiina Tammele 9. jaanuaril.

Registreerimine e-kirja lepymty@gmail.com

või telefoni 5380 1390

teel kuni 4. jaanuarini.