Tere tulemast !

Mittetulundusühing Lõuna-Eesti Pimedate Ühing (edaspidi ühing) on avalikes huvides tegutsev füüsiliste ja juriidiliste isikute vabatahtlik heategevuslik ühendus, mis on Eesti Pimedate Ühingu Tartu Organisatsiooni õigusjärglane.

Lõuna-Eesti Pimedate Ühingu koduleht on uuendatud 2016. aasta SDE riigieelarvelise toetuse abil.

Struktuur

Lõuna-Eesti Pimedate Ühing on mittetulundusühing, mis liidab nägemispuudega inimesi Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võru- ja Viljandimaalt. Ühingusse kuulub ligi nelisada liiget.

Liitumine

Ühingu liikmeks astumiseks esitab soovija kirjaliku avalduse ühingu juhatusele.
Sisseastumismaks on 5 €, aastamaks 5 €. Ühingusse võib vastu võtta ka toetajaliikmeid.