Tutvustus

Mittetulundusühing Lõuna-Eesti Pimedate Ühing (edaspidi ühing) on avalikes huvides tegutsev füüsiliste ja juriidiliste isikute vabatahtlik heategevuslik ühendus, mis on Eesti Pimedate Ühingu Tartu Organisatsiooni õigusjärglane.

Lõuna-Eesti Pimedate Ühingu koduleht on uuendatud 2016. aasta SDE riigieelarvelise toetuse abil.

Eesmärgid

 1. Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest, seadustest, muudest õigusaktidest, käesolevast ühingu põhikirjast, arengu- ja tegevuskavast.

 2. Ühingu põhieesmärgiks on pimedate ja vaegnägevate inimeste kaasamine ühiskonda.

 3. Oma eesmärgi saavutamiseks ühing:

  1. tutvustab järjekindlalt nägemispuudest tulenevaid probleeme, et saavutada ühiskonna toetust ühingu eesmärkide saavutamiseks;

  2. esindab ja kaitseb oma liikmete huve riigi tasandil, kohalikes omavalitsusorganites ning puuetega inimeste probleemidega tegelevates institutsioonides;

  3. teeb tööd tagamaks ühingu liikmetele võrdsed võimalused teiste ühiskonnaliikmetega;

  4. toetab liikmete omaalgatuslikku tegevust, mis pole vastuolus ühingu põhikirjaga;

  5. korraldab oma liikmetele nõustamisi, vabariiklikke ja piirkondlikke koolitusi, seminare, rehabilitatsiooni ja puhkeüritusi;

  6. määrab võimalusel stipendiume;

  7. korraldab heategevuslikke üritusi.

Tegevusest

Ühingu eesmärgiks on luua nägemispuudega inimestele tingimused võrdsete võimaluste alusel ühiskonnaelus osalemiseks. Ühingus on võimalik sisukalt vaba aega veeta. Korraldatakse huvitavaid üritusi ja tِِöötavad mitmed ringid..

Ühingu juures tegutsevad:

 • kirjandusring
 • raadiosُõlme toimetus
 • jututuba

Teenused

Vajadusel saab kasutada arvutiklassi.
Treenida kahel trenažööril.

Nägemispuudega inimesed saavad laenutada heli- ja punktkirjas raamatuid:

teisipäeviti 11.00 – 14:00
kolmapäeviti 10.00 -13.00
Tartus Ringtee 1, III korrusel raamatukogus.

Lõuna-Eesti Pimedate Ühingu vastuvõtuajad:
Kokkuleppel, helistades telefonil 53801390
Tartus Ringtee 1, III korrusel.

Liitumine

Ühingu liikmeks astumiseks esitab soovija kirjaliku avalduse ühingu juhatusele.
Sisseastumismaks on 5 €, aastamaks 5 €. Ühingusse võib vastu võtta ka toetajaliikmeid.